Hur fungerar det?

Begagnat köp: Klicka på fliken avtal sedan går köpare och säljare igenom förbindelseavtalet, besiktningsprotokollet och garantisedel med villkor. Ni fyller noga i samtliga avtal för att sedan godkänna, avsluta med att betala avgiften, märk betalningen med bilens registreringsnummer. Därefter får ni bekräftelse via mejl att vi mottagit era handlingar samt betalning. Detta kan dröja några dagar, men gäller från stunden ni skickat in handlingarna och betalat. Vi har inte möjlighet att granska alla avtal vi får in utan vi utgår från att ni varit noga med att fylla i avtalen på rätt sätt, granskning sker endast vid en skadeanmälan.

 

Betald avgift återbetalas ej om avtalen brister på de punkter vi påpekar i fliken ”då det inte fungerar” därför ska du vara mycket noggrann när du fyller i avtalen. Hela avtalet ogiltigförklaras och garantin slutar att gälla om ni bryter mot punkterna i fliken ”då det inte fungerar”.

 

Vid till exempel ett motorhaveri ringer du oss direkt, vi tar omedelbart tag i saken och börjar med att hitta bästa lösningen för dig oavsett om du blivit lurad eller ej, vi sätter allt fokus på att få dig i rullning igen. Det krävs en ordentlig genomgång av de undertecknade avtalen och besiktningsprotokollet detta för att utesluta att du på något sätt brutit mot föreskrifterna i avtalen som tex att du inte servat bilen trots att du borde och därmed kört utan olja i bilen det kallar vi att vara oaktsam och du blir utan ersättning.

 

Vi hanterar ditt ärende skyndsamt och finner en lösning så snart det bara går (0-4 veckor beroende på skadetyp) vi kan komma att erbjuda dig pengar eller en likvärdig bil och i vissa fall kan vi få bilen reparerad.

 

Vi ersätter endast ägaren till bilen (läs villkoren). Vid en skada på bilen som inte ersätts av garantin erbjuder vi hjälp genom medling med säljaren där vi oftast får gehör för hela eller delar av våra påståenden då vi gör en grundlig utredning av historiken och kan därför finna intressant information som inte du funnit, då används detta mot säljaren och vi uppmanar denne att omedelbart göra rätt för sig annars skickar vi ärendet vidare när vi tror oss säkra på att få rätt. Vi uppmanar säljaren att direkt ersätta dig för vi har ingen ekonomisk vinning i det avseendet, vår affärsidé går ut på att hjälpa till när det är möjligt och därmed skapa en tryggare handelsplats.

 

När fungerar det inte

Om bilen bytt ägare det senaste (45 dagarna gäller endast vid privatköp) innan detta avtal upprättas, detta för att undvika hobbyförsäljare som oftast handlar med bilar som inga bilhandlare vågar eller vill sälja (högriskbilar).

 

Om säljaren och mottagaren av betalningen för bilen inte är den registrerade bilägaren, detta för att oseriösa säljare oftast använder sig av s.k. bulvaner som inte känner till något om bilen och än mindre kan hållas ansvariga.

 

Om bilen inte är besiktigad och godkänd i Sverige.

 

Det är ditt ansvar som köpare, att kräva en ID-kontroll av säljaren för att styrka att du gjort vad du kunnat göra, detta för att oftast är det slipade bedragare som luras och dem kan hitta på alla ursäkter i världen för att inte identifiera sig men stå på dig, för om ingen ID-koll är gjord så gäller ej avtalet och därmed garantin.

 

Om bilens pris understiger 25,000 kr

 

Om bilens pris överstiger 200,000 kr

 

Om du brister i ditt ansvarsåtagande enligt besiktningsprotokollet.

 

Avtal och garantin slutar att gälla samma sekund som ni bryter om föreskrifterna i ”när det inte fungerar” detta även om ni har betalat för förmedlingen.

 

Tilläggsprotokoll ”När det inte fungerar”

När ägarbytet skett för att få en gammal skada åtgärdad, alltså om man säljer bilen till en familjemedlem eller till någon som man känner i syfte att får sin bil reparerad/ersatt av oss. Vi polisanmäler då både köpare och säljare om vi har fog för våra misstankar vid skenköp, detta gör vi i förebyggande syfte.

 

Om du inte kontrollerar bilens besiktningsprotokoll (båda sidor), kontrollera att inga felkoder mättes vid besiktningen och ”bra att veta rutan”. Denna information kan vara eller är delvis avgörande vid ett haveri. Det är er skyldighet som köpare att kontrollera och åtgärda eventuella fel såvida inget annat avtalats med säljaren er emellan. Har säljaren fått en varningslampa släckt inför besiktningen för att få bilen ”godkänd” utan att åtgärda felet brukar det stå något om ”felkod” i besiktningsprotokollet. Om så är fallet ska du omedelbart åtgärda felet annars gäller inte vårt avtal om garanti.

 

Rådgivning och stöd

Att bli utsatt för en bilskojare eller bara ha den oturen när man gjort ett köp kan få en att känna sig illa till mods och ibland dum. Man kan må riktigt dåligt när man känner sig lämnad åt sitt öde på våra vilda begagnade bilmarknader. Det är då vi finns för dig även om du inte köpt bilen genom oss eller när garantin inte gäller så ställer vi upp med goda och ibland värdefulla råd. Det kostar inte mycket möda eller besvär att ställa upp på dig när du känner dig maktlös, våra näbbar är vassare och fler än dina, vi har utvecklade metoder för att snabbt se om du bör ensam eller med oss gå vidare med ditt ärende. Vi kan utöva påtryckningar på säljaren vare sig det är en handlare eller privat, om vi anser att du har rätt. I vissa fall där vi och du tycker att säljaren har med avsikt sålt bilen med allvarliga fel och brister och även om vi kan bevisa detta, så står vi maktlösa som du, om säljaren inte är den registrerade bilägaren tex. Därför ska du alltid kontrollera detta innan köp. Vi hjälper dig gratis givetvis och visar hur du ska göra för att eventuellt få upprättelse, mot att du prioriterar nästa bilköp via oss eller låter den förmedlas genom vår tjänst.

Bästa sättet för att få våran hjälp är att mejla oss med så mycket information som möjligt även detaljerat händelseförlopp, samt vad du önskar för typ av lösning/ersättning så vi snabbt kan göra vårt bästa för att uppnå resultat.

 

Rådgivning och stöd

Att bli utsatt för en bilskojare eller bara ha den oturen när man gjort ett köp kan få en att känna sig illa till mods och ibland dum. Man kan må riktigt dåligt när man känner sig lämnad åt sitt öde på vår vilda begagnade bilmarknad. Det är då vi finns för dig även om du inte köpt bilen genom oss eller när garantin inte gäller så ställer vi upp med goda och ibland värdefulla råd. Det kostar inte mycket möda eller besvär att ställa upp på dig när du känner dig maktlös, våra näbbar är vassare och fler än dina, vi har utvecklade metoder för att snabbt se om du bör ensam eller med oss gå vidare med ditt ärende. Vi kan utöva påtryckningar på säljaren vare sig det är en handlare eller privat, om vi anser att du har rätt. I vissa fall där vi och du tycker att säljaren har med avsikt sålt bilen med allvarliga fel och brister och även om vi kan bevisa detta, så står vi maktlösa som du, om säljaren inte är den registrerade bilägaren tex. Därför ska du alltid kontrollera detta innan köp. Vi hjälper dig gratis givetvis och visar hur du ska göra för att eventuellt få upprättelse, mot att du prioriterar nästa bilköp via oss eller låter den förmedlas genom vår tjänst.

Bästa sättet för att få våran hjälp är att mejla oss med så mycket information som möjligt även detaljerat händelseförlopp, samt vad du önskar för typ av lösning/ersättning så vi snabbt kan göra vårt bästa för att uppnå resultat.